Suomeksi / in English

Anime-arvostelut

Isot arvostelut

Lyhytarvostelut

Previkat

Arvosteluasteikot

Previkoiden arvostelujärjestelmässä on kolme arvosanaa: + (lupaava), - (luotaantyöntävä) ja 0 (mitäänsanomaton). Varsinaisissa arvosteluissa käytetään tähtiasteikkoa 1-5 puolen tähden tarkkuudella (1-10).